کتاب آرامش

کتاب آرامش از استر و جری هیکس در سفر اسرار آمیز زندگیمان دائماً به دنبال پاسخی برای سوالاتمان هستیم. ما همیشه می خواهیم کنترل زندگیمان را بدست بگیریم اما نمی دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم. ما همیشه می خواهیم ترس هایمان را، از کوچک …

کتاب ببخواهید تا به شما داده شود

استر هیکس سخنران و نویسنده الهام بخش آمریکایی در سال 1948 در شهری در ایالت یوتا آمریکا به دنیا آمد و در سال 1980 با جری هیکس ازدواج کرد. او با همکاری همسرش در سال 1986 موسسه آبراهام را تاسیس کردند. از سال 1986 استر و جری هیکس هرساله به پنجا…